Lịch công tác Ban Dân vận Tỉnh uỷ

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 3/10/2022 (8/9/2022 âm lịch)
Thứ 3 ngày 4/10/2022 (9/9/2022 âm lịch)
Thứ 4 ngày 5/10/2022 (10/9/2022 âm lịch)
Thứ 5 ngày 6/10/2022 (11/9/2022 âm lịch)
Thứ 6 ngày 7/10/2022 (12/9/2022 âm lịch)
Thứ 7 ngày 8/10/2022 (13/9/2022 âm lịch)
Chủ nhật ngày 9/10/2022 (14/9/2022 âm lịch)