Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp

Dong Thap Confederation of Labour

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 29/11/2021 (25/10/2021 âm lịch)

Sinh hoạt Đảng ủy tháng 11 và kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2021

Trần Hoàng Vũ 14g00 Phòng họp cơ quan

Các đ/c Đảng ủy viên

Họp Thường trực

Trần Hoàng Vũ,
Nguyễn Thị Thu Ba,
Đặng Thị Kim Đang
07g30 Phòng họp cơ quan

Ban TG- CSPL và QHLĐ (đ/c Trường)
 
,Văn phòng LĐLĐ Tỉnh (đ/c Lộc)

Thứ 3 ngày 30/11/2021 (26/10/2021 âm lịch)

Họp trực tuyến Chấm điểm xếp loại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (sáng Cụm 3, chiều Cụm 1)

Đặng Thị Kim Đang 07g30 Phòng họp cơ quan

Lãnh đạo các Ban, VP

Thứ 4 ngày 01/12/2021 (27/10/2021 âm lịch)

Họp trực tuyến Chấm điểm xếp loại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (sáng Cụm 2)

Đặng Thị Kim Đang 07g30 Phòng họp cơ quan

Lãnh đạo các Ban, VP

Trao Túi an  sinh công đoàn

Đang cập nhật... 14g00 CĐCS Sở lao động, CĐCS Trường Cao đẳng CĐ
Thứ 5 ngày 02/12/2021 (28/10/2021 âm lịch)

Diễn tập khu vực phòng thủ

Trần Hoàng Vũ 07g30 Thanh Bình
Thứ 6 ngày 03/12/2021 (29/10/2021 âm lịch)

Diễn tập khu vực phòng thủ

Trần Hoàng Vũ 07g30 Huyện Thanh Bình

Công bố quyết định gắn biển công trình thi đua

Đang cập nhật... 09g30 Huyện Tân Hồng
Thứ 7 ngày 4/12/2021 (1/11/2021 âm lịch)
Chủ nhật ngày 5/12/2021 (2/11/2021 âm lịch)