Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp

Dong Thap Confederation of Labour

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 25/9/2023 (11/8/2023 âm lịch)
Thứ 3 ngày 26/9/2023 (12/8/2023 âm lịch)
Thứ 4 ngày 27/9/2023 (13/8/2023 âm lịch)
Thứ 5 ngày 28/9/2023 (14/8/2023 âm lịch)
Thứ 6 ngày 29/9/2023 (15/8/2023 âm lịch)
Thứ 7 ngày 30/9/2023 (16/8/2023 âm lịch)
Chủ nhật ngày 1/10/2023 (17/8/2023 âm lịch)