Lịch công tác Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp

  Lọc lịch công tác tại đây

  Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
  Thứ 2 ngày 15/8/2022 (18/7/2022 âm lịch)
  Thứ 3 ngày 16/8/2022 (19/7/2022 âm lịch)
  Thứ 4 ngày 17/8/2022 (20/7/2022 âm lịch)
  Thứ 5 ngày 18/8/2022 (21/7/2022 âm lịch)
  Thứ 6 ngày 19/8/2022 (22/7/2022 âm lịch)
  Thứ 7 ngày 20/8/2022 (23/7/2022 âm lịch)
  Chủ nhật ngày 21/8/2022 (24/7/2022 âm lịch)