Lịch công tác Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp

  Lọc lịch công tác tại đây

  Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
  Thứ 2 ngày 24/1/2022 (22/12/2021 âm lịch)
  Thứ 3 ngày 25/1/2022 (23/12/2021 âm lịch)
  Thứ 4 ngày 26/1/2022 (24/12/2021 âm lịch)
  Thứ 5 ngày 27/1/2022 (25/12/2021 âm lịch)
  Thứ 6 ngày 28/1/2022 (26/12/2021 âm lịch)
  Thứ 7 ngày 29/1/2022 (27/12/2021 âm lịch)
  Chủ nhật ngày 30/1/2022 (28/12/2021 âm lịch)