Lịch công tác Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp

  Lọc lịch công tác tại đây

  Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
  Thứ 2 ngày 18/10/2021 (13/9/2021 âm lịch)
  Thứ 3 ngày 19/10/2021 (14/9/2021 âm lịch)
  Thứ 4 ngày 20/10/2021 (15/9/2021 âm lịch)
  Thứ 5 ngày 21/10/2021 (16/9/2021 âm lịch)
  Thứ 6 ngày 22/10/2021 (17/9/2021 âm lịch)
  Thứ 7 ngày 23/10/2021 (18/9/2021 âm lịch)
  Chủ nhật ngày 24/10/2021 (19/9/2021 âm lịch)