Lịch công tác Huyện ủy Thanh Bình

Thanh Binh dictrict

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 29/11/2021 (25/10/2021 âm lịch)
Thứ 3 ngày 30/11/2021 (26/10/2021 âm lịch)
Thứ 4 ngày 1/12/2021 (27/10/2021 âm lịch)
Thứ 5 ngày 2/12/2021 (28/10/2021 âm lịch)
Thứ 6 ngày 3/12/2021 (29/10/2021 âm lịch)
Thứ 7 ngày 4/12/2021 (1/11/2021 âm lịch)
Chủ nhật ngày 5/12/2021 (2/11/2021 âm lịch)