Lịch công tác Thành ủy Sa Đéc

Thành ủy Sa Đéc

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 18/10/2021 (13/9/2021 âm lịch)

Họp Thường trực Thành ủy

Thường trực Thành ủy 08g00 Phòng họp Thường trực

Họp trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thường trực Thành ủy 17g00 HT.UBND Thành phố

Họp Chi bộ Văn phòng Thành ủy

Đ/c Phạm Văn Chuẩn,
Đ/c Võ Văn Đức
14g00 PH Ban Thường vụ Thành ủy

Dự Hội nghị (trực tuyến)công bố Quyết định kiểm toán chuyên đề việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn năm 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đ/c Nguyễn Văn Hon 15g30 HT.UBND Thành phố
Thứ 3 ngày 19/10/2021 (14/9/2021 âm lịch)

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần 10

Thường trực Thành ủy 13g30 Phòng họp Thành ủy

Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy

Đi công tác

Đ/c Phạm Văn Chuẩn 08g00 tại cơ sở

Họp Hội ý Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Đ/c Nguyễn Văn Hon 08g00 PH Làng Hoa UBND Thành phố
Thứ 4 ngày 20/10/2021 (15/9/2021 âm lịch)

Họp giao Ban Đảng ủy quý III năm 2021

Đ/c Phạm Văn Chuẩn,
Đ/c Võ Văn Đức
08g00 Phòng họp Thành ủy

Họp Hội đồng tư vấn giải quyết đơn thư khiếu nại

Đ/c Nguyễn Văn Hon 08g00 PH Làng Hoa UBND Thành phố
Thứ 5 ngày 21/10/2021 (16/9/2021 âm lịch)

Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Thường trực Thành ủy 07g30 HT.UBND Thành phố
Thứ 6 ngày 22/10/2021 (17/9/2021 âm lịch)

Cuộc họp này đình lại 

Họp trực tuyến công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thường trực Thành ủy 17g00 HT.UBND Thành phố

Họp giao ban với các cơ quan Khối Nội chính quý III năm 2021

Đ/c Phạm Văn Chuẩn 08g00 Phòng họp Thường trực

- Các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy; Hội đồng nhân dân TP; Ủy ban nhân dân TP; Thủ trưởng các ngành Nội chính TP; Văn phòng HĐND và UBND TP

 

Hội nghị giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Tỉnh quý III năm 2021

Đ/c Võ Văn Đức 07g30 HT. Sen Hồng (Tỉnh)
Thứ 7 ngày 23/10/2021 (18/9/2021 âm lịch)

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thường trực Thành ủy 07g30 tại cơ sở
Chủ nhật ngày 24/10/2021 (19/9/2021 âm lịch)

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thường trực Thành ủy 07g30 tại cơ sở