Lịch công tác Thành ủy Sa Đéc

Thành ủy Sa Đéc

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 04/07/2022 (6/6/2022 âm lịch)

Dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên cấp Tỉnh tháng 7/2022

Đ/c Phạm Văn Chuẩn ,
Đ/c Võ Văn Đức,
Đ/c Nguyễn Văn Hon
07g30 Hội trường Thành phố Giao Ban Tuyên giáo chuẩn bị nội dung có liên quan.

Dự Trao huy hiệu Đảng (75 năm tuổi Đảng cho ông Võ Văn Tám, ngụ số 27, Nguyễn Huệ, Khóm 2, Phường 2, thành phố Sa Đéc)

Đ/c Phạm Văn Chuẩn 10g00 tại nhà ông Võ Văn Tám

- Lãnh đạo Văn phòng Thành uỷ.

Dự khảo sát hoạt động Hội quán 2022

Đ/c Võ Văn Đức 14g00 ấp Đông Giang, xã Tân Khánh Đông

- Lãnh đạo Văn phòng Thành uỷ.

Họp Tổ đại biểu HĐND Tỉnh thảo luận, đóng góp văn kiện trình kỳ họp thứ tư

Đ/c Phạm Văn Chuẩn 14g00 Ph Thành uỷ

- Giao Hội đồng nhân dân Thành phố chuẩn bị tài liệu, thư mời thành phần tham dự.

 - NC.

Thứ 3 ngày 05/07/2022 (7/6/2022 âm lịch)

Dự Diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Tam Nông

Đ/c Võ Văn Đức 07g00 Khai mạc tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông

- Đ/c Phan Trần Hậu, Thành uỷ viên, Chánh Văn phòng Thành uỷ.

Họp Thường trực Thành uỷ

Đ/c Phạm Văn Chuẩn ,
Đ/c Võ Văn Đức,
Đ/c Nguyễn Văn Hon
14g00 Phòng họp Thường trực Thành uỷ

- Lãnh đạo Văn phòng Thành uỷ.

Thứ 4 ngày 06/07/2022 (8/6/2022 âm lịch)

Báo cáo chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”

Đ/c Phạm Văn Chuẩn 07g30 Hội trường Thành phố Giao Ban Tuyên giáo chuẩn bị nội dung

Báo cáo 02 chuyên đề:

+ Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

+ Giới thiệu nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đ/c Võ Văn Đức 09g15 Hội trường Thành phố Giao Ban Tuyên giáo chuẩn bị nội dung

Họp Chi bộ Văn phòng Thành uỷ 

Đ/c Phạm Văn Chuẩn ,
Đ/c Võ Văn Đức
14g00 Phòng họp Thường trực Thành uỷ

- Tất cả đảng viên Chi bộ Văn phòng Thành uỷ.

Thứ 5 ngày 07/07/2022 (9/6/2022 âm lịch)

Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 9. (01 ngày)

Đ/c Phạm Văn Chuẩn 07g30 HT Sen Hồng Tỉnh uỷ

Dự Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam Thành phố (Phiên trù bị)

Đ/c Võ Văn Đức 13g30 Hội trường Thành phố
Thứ 6 ngày 08/07/2022 (10/6/2022 âm lịch)

Dự Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam Thành phố (Phiên Khai mạc chính thức)

Đ/c Phạm Văn Chuẩn ,
Đ/c Võ Văn Đức
07g30 Hội trường Thành phố

Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Thành uỷ kiểm tra đối với Đảng uỷ phường Tân Quy Đông

Đ/c Phạm Văn Chuẩn 14g00 Hội trường Ủy ban nhân dân phường Tân Quy Đông

- NC/ Lương

Thứ 7 ngày 9/7/2022 (11/6/2022 âm lịch)
Chủ nhật ngày 10/7/2022 (12/6/2022 âm lịch)