Lịch công tác Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp

Lọc lịch công tác tại đây

Nội dung Người chủ trì / Tham dự  Thời gian  Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ 2 ngày 15/8/2022 (18/7/2022 âm lịch)
Thứ 3 ngày 16/8/2022 (19/7/2022 âm lịch)
Thứ 4 ngày 17/8/2022 (20/7/2022 âm lịch)
Thứ 5 ngày 18/8/2022 (21/7/2022 âm lịch)
Thứ 6 ngày 19/8/2022 (22/7/2022 âm lịch)
Thứ 7 ngày 20/8/2022 (23/7/2022 âm lịch)
Chủ nhật ngày 21/8/2022 (24/7/2022 âm lịch)